Hoeve Klokkehof

Hoeve Klokkehof

Pascal Brusselle
Westernieuwweg 98
Varsenare (Jabbeke)
T 050 31 53 23, 0485 58 63 70
pascal.brusselle@telenet.be
www.klokkehof.be

Sectoren:

Akkerbouw Melkvee Vleesvee Fruit/Groenten 

bedrijfsfoto

Over ons bedrijf

De hoeve “Klokkehof” is de meest noordelijk gelegen boerderij van Varsenare (op 700m van fietsknooppunt 56), op de rand van de polderstreek. Het is een rundveebedrijf (vleesvee en melkvee) met daarnaast nog klassieke akkerbouwteelten (wintertarwe, aardappelen, graszaad en kuilmaïs) . De oudste vermelding van de hoeve dateert uit 1549 en werd toen de hofstee “Gloribus” genoemd. Tijdens de Spaanse erfenisoorlog werden de kerkklokken door de franse garnizoenen geroofd om kogels van te maken. Daarom werden in 1706 de nieuwe klokken uit de kerktoren van Varsenare gehaald en begraven in de “meersen”(hooiweiden). De hoeve die daar al gebouwd was, kreeg daardoor de naam “Klokkehofstede”, en nog later “Klokkehof”.

Wat hebben we te bieden

Hoeveproducten

lees meer

Extra faciliteiten

lees meer